Skip to content

Wegwijs in Crossmedia

Tussen de bedrijven door heeft Talk Today een videopresentatie gemaakt over crossmediale communicatie. Over de definitie van dat begrip lijkt nogal wat verschil in opvatting te bestaan. Met deze videopresentatie levert Talk Today graag een bijdrage aan een eenduidige definitie van het begrip crossmediale communicatie.

In a nutshell komt het hierop neer: een boodschap wordt via diverse media gepubliceerd. Deze boodschap wordt afgestemd aan de eigenheid van het betreffende medium, zo functioneert de boodschap als stand alone, maar kan deze aanvullend werken wanneer deze via verschillende media wordt waargenomen . Doelgroepen worden verleid tot het maken van een overstap van het ene naar het andere communicatiekanaal. Hierdoor ontstaat betrokkenheid en bereidheid bij de doelgroepen om over te gaan tot interactie met de afzender.

Crossmedia

Back To Top