Skip to content

Website voor Stichting Zomerkind

Medisch Kinderdagverblijf PLUS

Een aantal ouders van complex meervoudig gehandicapte kinderen hebben de koppen bij elkaar gestoken. Het moet mogelijk zijn om de opvang van hun kinderen beter te organiseren. Samengevat zijn de belangrijkste uitgangspunten:

  • Zoveel mogelijk één op één begeleiding, de gangbare financiele bijdrage per kind komt geheel ten goede aan de directe begeleiding. Alle andere werkzaamheden moeten worden verricht door vrijwilligers (denk aan bestuur, administratie, onderhoud pand en tuin enzovoort).
  • Voor elk kind een individuele planning van therapie, waarbij ook verder gekeken wordt dan de gebruikelijke reguliere therapieën als fysiotherapie en logopedie.
  • Aandacht voor de gezondheid, hetgeen zich vertaalt in het aanbieden van bijvoorbeeld gevarieerde (biologische) voeding, voldoende frisse lucht enzovoort.
  • Meer betrokkenheid van ouders.

Talk Today heeft de stichting Zomerkind gesponsord door een website in het eenvoudige WordPress te maken. Met deze website werft en informeert de stichting sponsoren voor het Medisch Kinderdagverblijf PLUS.

Kijk voor meer informatie op www.zomerkind.nl

Back To Top