Skip to content

Nieuwe website voor Tennisschool LVT

Was wel even schrikken voor Lara van Tiggelen, eigenaar van Tennisschool LVT, toen haar website door achterstallig onderhoud volledig vastliep. Lara riep de hulp van Talk Today in om de schade te herstellen. Na een inventarisatie van de stand van zaken kreeg Lara het advies een nieuwe website te laten ontwikkelen, omdat de kosten van het herstellen van de beschadigde database en alle aanverwante zaken waarschijnlijk hoger zouden uitkomen.

Met de bestaande content die gelukkig kon worden hergebruikt, werd een nieuwe responsive website gebouwd en ditmaal werd ook een onderhoudscontract afgesloten om herhaling van narigheid te voorkomen.

Met een door Talk Today ontwikkeld factureringssysteem wordt de complete financiële administratie van de tennisschool via de website afgehandeld. Dat is goed geregeld en voor Lara een zorg minder.

Back To Top