Skip to content

Muzieklesboeken Blues, Jazz en Skills & Scales in Focus

Naast zijn werk als freelance saxofonist, is Robert van der Laarse zich gaan richten op het doceren van saxofoon bij verschillende muziekinstellingen. In de loop van 15 jaar ervaring met individuele leerlingen en groepslessen is een aantal lesboeken ontstaan die zeer doeltreffend en populair zijn bij veel van zijn leerlingen.

Deze lesmethode is bedoeld als inleiding tot improvisatie en het spelenderwijs begrijpen/toepassen van eenvoudige theorie/akkoordenleer. Er is veel ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. Zo kan je als docent/leerling de nadruk leggen op aspecten als articulatie, techniek, frasering en timing.

Bovenal probeert Robert van der Laarse als docent in de muzieklessen, het speelplezier te optimaliseren en vooral een beroep te doen op de eigen creativiteit van de leerlingen. De meespeel CD’s zijn daarbij een dankbaar hulpmiddel.

Voor Robert heeft Talk Today alle omslagen van zijn muzieklesboeken en CD’s voor Blues, Jazz en Skills & Scales in Focus ontworpen.

Back To Top