Skip to content

Landelijk Programma iCentrale

In opdracht van Leene Communicatie heeft Talk Today een vernieuwde website met een kennis database voor iCentrale ontwikkeld.

Marktpartijen hebben samen met het ministerie van I&W, gemeenten en provincies oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Nu deze iDiensten landelijk beschikbaar komen, kunnen decentrale overheden mobiliteit, veiligheid en slimme centrales gaan afnemen als dienst.

Een iCentrale is de slimme opvolger van de traditionele bediencentrale. In iCentrales draait het om slim combineren en integreren van verschillende domeinen, zoals verkeersmanagement, tunnelbewaking en de bediening van bruggen en sluizen. Dit gebeurt door samen te werken met andere overheden en door zaken uit te besteden, met een afgestemde rolverdeling tussen overheden en private dienstverleners.

www.icentrale.nl

Back To Top