Skip to content

Huisstijl en website Jos Uitdenboogaart Media

Voor Jos Uitdenboogaart Media ontwikkelde Talk Today een nieuw logo, huisstijl en website. Jos Uitdenboogaart Media is een samenwerkingspartner die voor Talk Today regelmatig communicatieprojecten begeleidt.

In de nieuwe huisstijl staat het oog centraal. En in dat oog is duidelijk de cameralens waar te nemen. Het oog als instrument om waar te nemen en het oog als gezichtsorgaan, onmisbaar voor het verkrijgen van visie. Bij het ontwikkelen van een corporate visie en de vertaling daarvan in vorm en inhoud voor bedrijven en instellingen, speelt Jos Uitdenboogaart Media een adviserende en ondersteunende rol. De cameralens verbeeldt de rol die video kan spelen binnen in- en externe communicatie en de kracht die van dit medium uitgaat in de vorm van presentaties, interviews en testimonials. De vluchtige beelden in de banners zijn karakteristiek voor het vluchtige tijdperk waarin we leven, waar mensen geen tijd meer hebben of nemen om te kijken en te luisteren.

Back To Top