Skip to content

De kracht van het beeld

In communicatie wordt de kracht van het beeld vaak onderschat terwijl het grootste gedeelte van de mensen beelddenkers zijn.

Ieder mens is bij zijn geboorte voor 100% beelddenker. Woorden en zinnen kent een baby immers nog niet. Beelddenken, oftewel ruimtelijk denken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen en verloopt 30x sneller dan het denken in woorden. In de snelle wereld van reclame heeft een beeldende boodschap dan ook meer kans om onthouden te worden, dan een verbale boodschap, of een woordbeeld.

In het voorjaar van 2010 is het eerste officiële wetenschappelijke onderzoek over het visuele- en verbale leersysteem van mensen afgerond: Rise and Decline of Verbal and Visuospatial Memory. Het onderzoek is gedaan door Jaap Murre, hoogleraar Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam en Duke University.

Uit dit onderzoek komt onder andere naar voren dat het geheugen van mensen vanaf het vierde jaar een voorkeur krijgt voor één van beide leersystemen: het verbale leersysteem (taaldenken) of het visuele leersysteem (beelddenken) en dat één van beide systemen dominant is. Dit geldt voor zowel het korte termijn geheugen als het lange termijn geheugen. Deze voorkeur bepaalt voor de rest van ons leven hoe wij informatie opnemen en verwerken.

Het huidige (taal)onderwijs richt zich voornamelijk op kinderen die auditief gericht zijn. Onderzoek wijst uit dat deze groep kinderen het kleinst is, want maar 25% heeft een dominant auditief leersysteem en slechts 15% van de ‘gemengde denkers’ neigt naar auditief gericht. Daartegenover is 30% van de kinderen dominant visueel ingesteld en neigt 30% van de ‘gemengde denkers’ naar visueel gericht.
(uit: Wat zie je?, Drs. Maria Baart- van Wijk).

Back To Top